top of page

Working Memory Seminar

המחלקה לפסיכולוגיה

סמינר במנגנונים מוחיים ורעיוניים של זיכרון עבודה חלק  א' [51954]

 

מרצה: דר' יוני פרצוב

דוא"ל: pertzov@gmail.com


תיאור
זיכרון העבודה הוא היכולת שלנו לשמור ולעבד מידע שניות לאחר שנקלט ואיננו זמין יותר. זיכרון העבודה גם נתפס כמערכת הקוגניטיבית המאפשרת למנגונים קוגניטיים מורכבים, כגון תכנון ופתרון בעיות, גישה למידע שנקלט בעבר. ואכן, יכולתו של אדם במבחנים פשוטים של זיכרון עבודה מנבאת ביצועים במשימות קוגניטיביות מורכבות "בעולם האמיתי", כגון הישגים לימודיים וציונים במבחני אינטליגנציה. ברור אפוא, כי להבנת המגבלות של זיכרון העבודה יש השפעה מרחיקת לכת. עם זאת, למרות עשרות שנים של המחקר, עדיין לא ברור מהם הגורמים העיקריים המגבילים את זיכרון העבודה.
בחלק זה נדון במספר נושאים שנויים במחלוקת בספרות המדעית הרלוונטית. לדוגמא: האם קיבולת זיכרון העבודה מתוארת טוב יותר כמספר "חוצצים" בעלי רזולוציה קבועה או האם הקיבולת משולה למאגר גמיש של משאבים? האם מידע נעלם מזיכרון העבודה כתוצאה מדעיכה בזמן  או כתוצאה מהפרעה של מידע אחר שנקלט ? נדון גם במחלוקות הנוגעות למנגנון העצבי של זיכרון העבודה כגון: "האם ההיפוקמפוס מעורב רק בזיכרון לטווח ארוך או גם בזיכרון העבודה ?"

יעדים: סטודנט אשר יסיים את הקורס בהצלחה

 • יבין את העמדה הנוכחית בספרות המקצועית לגבי מגבלות זיכרון העבודה והקשר להישגים לימודיים.

 • יכיר תאוריות קיימות לגבי מבנה זכרון העבודה ומעורבותם של אזורים מוחיים שונים.

 • יכיר את הויכוחים המדעיים הקיימים לגבי תהליכי זיכרון העבודה.

 

דרישות הקורס

 • השתתפות והכנה (20%): התלמידים נדרשים להתכונן ולקרוא את המאמרים הרלוונטים לפני כל שיעור. בנוסף, התלמידים מתבקשים לחפש מחקרים רלוונטיים נוספים ולהעלות רעיונות נוספים לדיון בכיתה. כל המשתתפים בכיתה נדרשים לתרום באופן פעיל לדיו בכיתהן.

 •  הצגה בכיתה (40%): כל קבוצה/תלמיד יהיו  אחראים על הצגת מצגת בנושא נבחר. כל שיעור יכלול 2 מצגות (~30 דקות כל אחת) התומכות בדעות מנוגדות בהקשר לשאלה שעולה לדיון. המצגות צריכות להיות משכנעות ומנומקות. לאחר המצגות יערך דיון בכיתה.

 • עבודה מסכמת בכתב (40%): כל קבוצה/תלמיד יכתבון עבודה (~ 2500 מילים) שתתאר הצעת מחקר מעשית שבאה לבדוק שאלה מחקרית שנויה במחלוקת. העבודה צריכה לכלול רקע, הצעת מחקר ותחזית לגבי תוצאות. העבודה תוצג בשיעור האחרן בפני הכיתה בצורה של הרצאה קצרה (15-20 דקות). הצעות מבטיחות יוכלו לשמש כבסיס למחקר שיבוצע בחלק ב '

 

 

Seminar on conceptual and neural mechanism underlying working memory, Part A.

 

Description 

Working memory (WM) refers to our ability to retain and manipulate visual information in our mind for several seconds after the original input is no longer available. WM can also be considered as the cognitive system providing access to previously perceived visual representations for more complex cognition, such as planning and problem solving. Indeed, an individual’s WM competence is a good predictor of performance on complex cognitive tasks as well as “real world” outcomes such as scholastic achievements and fluid intelligence. It is therefore clear that understanding the limitations of WM have a far-reaching impact beyond the WM field alone. However, despite decades of the research, the main factors constraining WM are still poorly understood.

On this part we will discuss a few controversial issues in the scientific literature. For example: Does WM capacity better described as a number of fixed resolution 'slots' or a flexible pool of resources. Does immediate forgetting a result of memory decay or interference processes ? We will also discuss controversies regarding the neural mechanism underlying WM such as : "Is the hippocampus involved only in long-term memory or also in WM ?"

 

Objectives: Students who successfully complete the seminar should

 • Understand the current views on how working memory limitations restrain complex cognition and scholastic achievements.

 • Learn to appreciate existing theories on the structure of working memory and the role of specific parts of the brain involved in working memory.

 • Become familiar with current scientific debates on working memory processes.

 

 

Course Requirements

 • Participation & Preparation (20%): Prior to each class, students are expected to read the assigned papers. Students are encouraged to seek out additional relevant research and to bring it up during the class discussion. All class participants are expected to actively contribute to the discussion.

 • Class Presentation (40%):  Each student/group will be responsible for presenting an assigned topic at least once during the semester. Each class meeting will include 2 presentations supporting opposing views on the same debated question. Presentations should be convincing and scholastic.  

 • Final written assignment (40%): Each student or group will prepare a written report (~2500 words) on one controversial question and bring up a practical research proposal addressing this controversy. The report should include a background, suggested research and predictions. The final report will be submitted by the last class and will be presented to the class in the form of a brief (15-20 min) oral presentation. Promising proposals could be used in the research performed in Part B.

 

bottom of page